Cennik

Usługa Cena jednej dawki [PLN]
Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A - dla dorosłych 200
Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A - dla dzieci 140
Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 70
Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A + B 225
Szczepienie przeciw durowi brzusznemu 235
Szczepienie przeciw błonicy i tężcowi 80
Szczepienie przeciw żółtej gorączce 210
Szczepienie przeciw infekcjom wywołanym przez meningokoki typ A,C,W135,Y 225
Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu - dla dorosłych 160
Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu - dla dzieci 150
Szczepienie przeciw wściekliźnie 170
Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, polio 120
Szczepienie przeciw cholerze 150
Szczepienie przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu 390
Konsultacja lekarska - kwalifikacja do szczepień i ustalenie indywidualnego kalendarza szczepień 50
Opłata za wydanie duplikatu książeczki szczepień 10